திருப்பத்தூர் தொகுதி -கந்திலி நடுவண் ஒன்றியம் குனிச்சி ஊராட்சி – பொங்கல் விழா கொண்டாட்டம்

8

திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி கந்திலி நடுவண் ஒன்றியம் குனிச்சி ஊராட்சியில் 14.01.2021 அன்று தமிழர் திருநாளான பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. இதில் தொகுதி மற்றும் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களும் உறவுகளும் கலந்துகொண்டனர்.