திருத்துறைபூண்டி – மக்கள் விழிப்புணர்வு பரப்புரை

46

50 ஆண்டுகால தமிழ்நாட்டு அரசியல் குறித்தும், அழித்தொழிக்கப்பட்டு வரும் இயற்கை வளங்களை காப்பாற்றி, அடுத்த தலைமுறைக்கு பத்திரபடுத்தி வைப்பதன் தேவைகுறித்தும் ,நாம்தமிழர் அரசு அமையபெறுவதின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் துண்டறிக்கைகள் மூலம் பரப்புரை செய்யப்பட்டது
செ.ராஜா தொகுதி செய்திதொடர்பாளர்