திருச்சுழி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

73

திருச்சுழி சட்டன்ற தொகுதியில்  28.01.2021 அன்று தைப்பூச திரு விழாவில் முப்பாட்டன் முருகனை வணங்கி தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கி தாய் தமிழ் உறவுகளுடான தேர்தல் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.