திருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

155

திருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 10.1.2020 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது