திருச்சி கிழக்கு தொகுதி – பொங்கல் மற்றும் விளையாட்டு விழா

49

26.01.2021 அன்று திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட 18-வது வட்டத்தில் கருவாட்டுபேட்டை பகுதியில் அமெரிக்க வாழ் நாம் தமிழர் உறவுகள் முன்னெடுத்த பொங்கல் மற்றும் விளையாட்டு விழா நிகழ்வு நடைபெற்றது.