செங்கம் தொகுதி – புலிக் கொடி ஏற்றம்

26

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தொகுதி செங்கம் தெற்கு ஒன்றியம் மேல் வணக்கம்பாடி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட வேடங்குப்பம் கிராமத்தில் 17.01.2021 நாம் தமிழர் கட்சியின்  சார்பாக புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.