சிங்காநல்லூர் தொகுதி – துண்டறிக்கை தேர்தல் பரப்புரை

119

சிங்காநல்லூர் தொகுதி 39 வது வார்டு தண்ணீர் பந்தல் பகுதிகளில் 30.01.2021 அன்று துண்டறிக்கை தேர்தல் பரப்புரை நடத்தப்பட்டது