சாத்தூர் தொகுதி – மரம் நடுதல்

125

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி சாத்தூர் மேற்கு ஒன்றியம் சோழபுரம் ஊராட்சி தேசிகாபுரம் கிராமத்தில் அரசமரம்,புங்கை,வாத மரங்கள் நடப்பட்டன.