கொளத்தூர் தொகுதி – மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவணக்க நிகழ்வு

76

கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் நம் மொழிக்காத்திட இன்னுயிரீந்த மாவீரர்கள் அனைவருக்கும் 25.01.2021 அன்று மொழிப்போர் தியாகிகள் தினத்தில் முத்துக்குமார் குடிலில் வீரவணக்கம் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது.