குளச்சல் தொகுதி – தேர்தல் வாக்கு சேகரிப்பு

18

குளச்சல் தொகுதி சார்பாக திங்கள்சந்தை பேரூராட்சி சார்பாக வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.