கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – கொடிக்கம்பம் ஏற்றுதல்

67

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி, தமிழ் மறையோன் வள்ளுவப் பெருந்தகை திருவள்ளுவர் நாளான*  15-01-2021 அன்று திருவள்ளுவர்* நினைவு *புலிக்கொடி* ஏற்றப்பட்டது *