மாவளலவாடி – கொடியேற்று விழா

2

மாவளலவாடி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி கொடியேற்று விழா  சிறப்பாக நடைபெற்றது.