குடியாத்தம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

24

குடியாத்தம் தொகுகுதி பேர்ணாம்பட்டு தெற்கு ஒன்றியம் சார்பாக கலந்தாய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது, இதில் கட்சியின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை பற்றி விரிவாக பேசப்பட்டது.