கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

45

கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதி அப்பிப்பட்டியில் நடைபெற்ற உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமில் புதிதாக 26 உறவுகள் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

மு. அழகு பூமி,
செய்தி தொடர்பாளர்
கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதி.
உறவாய் இணைய :8124573764