கீ வ குப்பம் தொகுதி – திரு. நம்மாழ்வார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

44

(30.12.2020) கீ வ குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி .குடியாத்தம் வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மோடிகுப்பம் கிராமத்தில் ஐயா வேளாண் விஞ்ஞானி திரு.நம்மாழ்வார்.அவர்களின் நினைவாக புகழ் வணக்கம் நடைபெற்றது.