கம்பம் தொகுதி – தைப்பூச கொண்டாட்டம்

50

கம்பம் தொகுதி வீரத் தமிழர் முன்னணி சார்பில் 28.01.2021 அன்று வேல் வழிபாடு மற்றும் சுருளிக்கு பால்குடம் எடுத்து அன்னதானம் வழங்கி தைப்பூச வழிபாடு நடத்தப்பட்டது