எடப்பாடி – தொகுதி கட்டமைப்பு குறித்து

76

எடப்பாடி தொகுதியின் அடுத்தகட்ட கட்டமைப்பு குறித்து கலந்தாய்வு நடைபெற்றது. இந்த கலந்தாய்வில் வாரம் ஒருமுறை உறுப்பினர் சேர்க்கை நடத்துவது என முடிவெடுக்கப்பட்டது.