உளுந்தூர்பேட்டை – மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு.

5

உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 17-01-2021 அன்று நமது கட்சி உறுப்பினர் மு. இராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் திருமண நிகழ்வில் பொதுமக்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.