ஆலங்குடி தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்றிய நிகழ்வு

24

ஆலங்குடி தொகுதி அறந்தை கிழக்கு ஒன்றிய பொங்கல் திருநாளில் கொட்டும் மழையில் பிடாரிகாடு கிராமத்தில் புலிக்கொடியேற்றிய நிகழ்வு நடைபெற்றது.