அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

29

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
அரிமளம் தெற்கு ஒன்றியம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது
இடம்; ஏம்பல் பேருந்து நிலையம் அருகில்.