அறந்தாங்கி தொகுதி- உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

44

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
நாட்டாணி புரசக்குடி ஊராட்சி கோபாலபட்டிணம் கிளை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்.