அரியலூர் தொகுதி -சுவர் விளம்பரம்

82

அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி திருமானூர் கிழக்கு ஒன்றியம் நரசிங்கபுரம் கிளை உறவுகளால் 2021 சட்டமன்ற வேட்பாளர் திருமதி.சுகுணாகுமார் அவர்களை ஆதரித்து சுவர் விளம்பரம் எழுதப்பட்டது.