நத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதி-சாணார்பட்டி மேற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வுக் கூட்டம்.

11

சாணார்பட்டி மேற்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களுக்கான பொறுப்பு நியமன கலந்தாய்வுக் கூட்டம் 13/12/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று காலை 11 மணியளவில் நடைபெற்றது.