பத்மநாபபுரம் தொகுதி- கலந்தாய்வு கூட்டம்

25

வேர்க்கிளம்பி பேரூராட்சி கலந்தாய்வில் 22-11-2020 அன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட நிர்வாகிகள் அறிமுகம் மற்றும் அடுத்தகட்ட செயல் திட்டம் வகுக்கப்பட்டது.