சோழவந்தான் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

21

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

நாள் : 22.11.2020

இடம் : திருவாலவாயநல்லூர்

தலைமை : சக்கரபாணி .தொ.செயலாளர்

முன்னிலை : ம.ராசமகேந்திரன். ஒ.செயலாளர்

ப.சங்கர்.நகர செயலாளர் சோழவந்தான்

செய்தி பதிவு :
கா.காளிராஜ்.
தகவல் தொடர்பு