விழுப்புரம் தொகுதி- கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

29

நாம் தமிழர் கட்சி விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக தொகுதி கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.