மதுரை வடக்கு தொகுதி – தமிழ் நாடு நாள் கொண்டாட்டம்

88

நவம்பர் 01 தேதி அன்று தமிழ்நாடு நாளாக  கொண்டாடும் விதமாக  மதுரை மாவட்டம் வடக்கு தொகுதி சார்பில் பாண்டியன் குடில்  தொகுதி அலுவலகத்தில்  தமிழ்நாட்டுக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதிருச்சி கிழக்கு தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திமதுரை வடக்கு தொகுதி – கலந்தாய்வுக்கூட்டம்