மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி -கலந்தாய்வு கூட்டம் –

250

6-12-2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் தமிழர் கட்சி மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத்தொகுதி சார்பாக தொகுதி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது, இதில் தொகுதிகளுக்கான பாசறை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும்  வார்டு பொறுப்பாளர்கள் தொகுதி உறவுகள்  கலந்தாய்வு நடைபெற்றது,