மதுரை கிழக்கு – வீரமங்கை வேலு நாச்சியாருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

35

மதுரை கிழக்கு தொகுதி சார்பாக எங்கள் வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தும் வகையில் சிவகங்கையில் உள்ள அவரது உருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.