மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி – தமிழ்நாடு நாள் பெருவிழா

214

திருப்பூர் புறநகர் தெற்கு மாவட்டம்
மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக தமிழ்நாடு நாள் பெருவிழா முன்னிட்டு தமிழ் நாட்டுக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.