பெரியகுளம் தொகுதி -வ உ சிதம்பரனார் மலர் வணக்க நிகழ்வு

123

பெரியகுளம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வ உ சிதம்பரனார் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு தாமரைக்குளத்தில்
உள்ள ஐயாவின் சிலைக்கு
18.11.2020 மாலை அணிவித்து மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.