பெரியகுளம் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

74

பெரியகுளம் தொகுதி ஜெயமங்கலத்தில் தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் 66-வது முன்னிட்டு 29.11.2020 புதிதாக  கொடி ஏற்றி இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.