பெரம்பூர் தொகுதி – கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

28

18/11/2020 காலை 9 மணிக்கு, நாம் தமிழர் கட்சி,
பெரம்பூர் தொகுதி சார்பாக 44 ஆவது வட்டம், சுபாஷ் சந்திர போஸ் தெருவில் அமைந்துள்ள கப்பலோட்டிய தமிழன்
ஐயா வ.உ.சி அவர்களின் திருவுருவச் சிலைக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.