பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி – குருதி கொடை முகாம்

88

பெரம்பூர் சட்டமன்றதொகுதி நாம் தமிழ் தேசிய தலைவர் 66 ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 22:11:2020

மாபெரும் குருதி கொடை முகாம் நடைபெற்றது