பாபநாசம் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

22

தஞ்சை குடந்தை முதண்மைச் சாலையில் பாபநாசம் தெற்கு ஒன்றியம் சரபோஜிராஜபுரம் ஊராட்சியில் முதண்மைச் சாலையிலும், ரயிலடி தெருவிலும் கட்சிக் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைெபற்றது.