பாபநாசம் – கட்சிக் கொடியேற்றுதல்

74

தஞ்சை குடந்தை முதண்மைச் சாலையில் பாபநாசம் தெற்கு ஒன்றியம் சரபோஜிராஜபுரம் ஊராட்சியில் முதண்மைச் சாலையிலும், ரயிலடி தெருவிலும் கட்சிக் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைெபற்றது.