திருவாரூர் – வேளாண் சட்டத்தை எதிர்த்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

20

திருவாருர் தொகுதி சார்பாக விவசாயிகளுக்கு எதிராக இயற்றியுள்ள வேளாண் சட்டத்தை எதிர்த்தும் டெல்லியில் விவசாயிகள் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தும் கொரடாச்சேரி தெற்கு ஒன்றியம் முன்னெடுத்த
மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.