திருவாரூர் தொகுதி – மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல்

14

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக மாவீரர் நாள் நிகழ்வு நடைபெற்றது.