திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

44

திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக 27.11.2020 அன்று மாலை மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நடத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திகாலாப்பட்டு – தேர்தல் முன்னோட்ட கலந்தாய்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பூர் தொகுதி – மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு