திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

36

திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக 27.11.2020 அன்று மாலை மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல் நடத்தப்பட்டது.