திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

73

06/12/2020 அன்று திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் ஒன்றியம்
மற்றும் நகர கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம் சின்ன பசிலிக்குட்டையில் நடைபெற்றது.