தமிழ் நாடு நாள் கொடியேற்றும் நிகழ்வு- பெரம்பூர் தொகுதி

36

பெரம்பூர் தொகுதியில் 36,37,35, 34, 45,46 வட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தமிழ் நாடு நாளை முன்னிட்டு கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது