தமிழ்நாடு நாள் தின பெருவிழா நிகழ்வு -கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி

30

கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி 01/11/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ்நாடு நாள் தின பெருவிழா நிகழ்வு சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டு பொது மக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது.