ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி – பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம்

71

ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி சார்பாக 20-12-2020 அன்று பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு தொகுதி அலுவலகமான திருவள்ளுவர் குடிலில் நடைப்பெற்றது.