சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி – நாள்காட்டி வழங்கும் நிகழ்வு

257

சோழிங்கநல்லூர் தொகுதிக்குட்பட்ட மேடவாக்கம் ஊராட்சி சார்பாக 27-12-2020 அன்று மேடவாக்கம் ஊராட்சி நிகழ்வுகள் அனைத்திலும் உறுதுணையாக நிற்கும் மற்ற ஊராட்சி பொறுப்பளர்களுக்கும் மற்றும் உறவுகளுக்கும் நாள் காட்டி வழங்கப்பட்டது. நிகழ்வை முன்னெடுத்த பொறுப்பாளர்களுக்கு புரட்சி வாழ்த்துகள்.
9884436089.