சேலம் தெற்கு – மாவீரா் நாள் நினைவேந்தல்

41

சேலம் தெற்கு தொகுதி மாவீரா் நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு முன்னேடுக்கப்பட்டது