செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி – குருதிக்கொடை வழங்கும் நிகழ்வு

161

தமிழின தலைவர் மேதகு வே பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக குருதிக்கொடை முகாம்