கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு -நன்னிலம் தொகுதி

35

வடக்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கொல்லாபுரம் ஊராட்சியில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு 25.10.2020 அன்று சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று முடிந்தது.