கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு -தென்காசி_தொகுதி

17

நாம்_தமிழர்_கட்சி தென்காசி_தொகுதிக்கு உட்பட்ட #கல்லூரணி, செல்வவிநாயகப்புரம், பாவூர்சத்திரம் ஆகிய மூன்று பகுதிகளில் ஒரே நாளில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது