குளச்சல் தொகுதி – தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் பிறந்தநாள் நிகழ்வு

24

ரீத்தாபுரம் பேரூர் சார்பாக தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது.