கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – தலைவர் பிறந்த நாள் விழா

98

நாம் தமிழர் கட்சி, திருவள்ளூர் (வ) மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி, கும்மிடிப்பூண்டி
நடுவண் ஒன்றியம் சார்பாக தேசியத்தலைவரின்
பிறந்தநாள் விழா 26-11-2020 அன்று சிறுவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது.